Töötajate pühendumus

Toetame töötajate osalust heategevuses, mis aitab suurendada loomade heaolu looduses.

Toetame töötajate pühendumust osaleda vabatahtlikes heategevusprojektides, mis aitavad kaitsta keskkonda ja suurendada loomade heaolu looduses.

Looduse kutse

“Neli aastat tagasi ostsime perega vana talukoha koos kuue hektari maaga Haanja loodusparki Võrumaal. Soovisime nagu paljud teisedki tänapäeval leida kohta, kus oleks alles puutumatu loodus ja vaikus, kus saaks ise õppida ja lastele õpetada oma kätega vana ülesehitamist midagi rikkumata.

Esimesena tuli ümber hinnata niitmise vajadus. Juba esimesel korral märkasid lapsed, et konni on niivõrd palju, igas suuruses ja erinevatest liikidest, et nad võivad muru pügamise käigus viga saada. Sealt tuli otsus harvendada niitmist, kuigi alguses oli harjumatu käia 8-10 cm rohus. Otsides infot, kuidas on võimalik niita suuri alasid loodusele kahju tekitamata, leidsime PRIA kodulehe, kus oli info püsirohumaade toetusprojekti kohta. Antud projektiga on paika pandud kindel niitmise aeg, mis ei kahjustaks erinevaid linnu- ja loomaliike, kes rohualadel elavad ja pesitsevad. Samuti on piirangud loomulikult kõikidele muudele tegevustele, mis võivad keskkonnale ebasoodsat mõju avaldada.

Tänaseks oleme hakanud ilu teisiti hindama kui neli aastat tagasi. Ilus on liigirikkus, ilusad on looduslikud taimed, nii karikakrad kui ka ohakad ja putked, niisamuti on ilus sumbata kummikutega pikas rohus ning jälgida konnade ning sisalike tegevust või vaadata erivärviliste kiilide lendamist ja peatumist vesiroosidel ning kõrrelistel.”

Meeli Pedak | Wolf Groupi ostudirektor